[1]
Turska-KawaA. 1. Media jako źródło zaspokajania fundamentalnych potrzeb. Rozważania w kontekście teorii „użytkowania i gratyfikacji”. Studia Politicae Universitatis Silesiensis. 10, (1).