[1]
CzornikK. 2018. Zmiana układu sił w regionie Bliskiego Wschodu w XXI wieku. Wybrane aspekty. Studia Politicae Universitatis Silesiensis. 23, (grudz. 2018).