(1)
KrawczykD. Przestrzeń Wirtualna Wykorzystywana W Działaniach Komunikacyjnych Samorządów Na Przykładzie Gmin Górnego Śląska I Zagłębia. SPUS 2020, 30, 73-90.