(1)
Hurska-KowalczykL. Proces Oligarchizacji Systemu Partyjnego Ukrainy. SPUS 1, 15.