(1)
ZasępaB. Skala I Dynamika Zagrożenia Ubóstwem Ekonomicznym Rodzin Wielodzietnych W Polsce W Latach 2006—2015 W świetle Badań GUS. SPUS 1, 17.