(1)
CzornikK. Ewolucja Pozycji Międzynarodowej USA W Okresie Pozimnowojennym. SPUS 2018, 21.