(1)
StolarczykM. Kierunki Ewolucji Europejskiego Systemu Międzynarodowego W Pierwszej I Drugiej Dekadzie XXI Wieku. SPUS 2018, 21.