(1)
SzynolM. Pozycja Państw Kontynentu Afrykańskiego W Stosunkach Międzynarodowych Na Początku XXI Wieku. SPUS 2018, 21.