(1)
ZdrojewskaK. Zmiany Ustawodawcze W Zakresie Działalności Radia W Polsce W Związku Z Akcesją Polski Do Unii Europejskiej. SPUS 2018, 22.