(1)
FikusS. Konsekwencje Powrotów Elit Hitlerowskich Do życia Społeczno-Politycznego Republiki Federalnej Niemiec. SPUS 2018, 23.