(1)
CzornikK. Zmiana Układu Sił W Regionie Bliskiego Wschodu W XXI Wieku. Wybrane Aspekty. SPUS 2018, 23.