Wielgosz Łukasz. (2020). Petycje w miastach na prawach powiatu oraz pozostałych gminach miejskich województwa śląskiego w latach 2015—2019. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 31, 47-94. https://doi.org/10.31261/spus.10200