MasterB. (1). Unia Europejska w programach głównych polskich ugrupowań politycznych po 2004 roku. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 12. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5476