Turska-KawaA. (1). Media jako źródło zaspokajania fundamentalnych potrzeb. Rozważania w kontekście teorii „użytkowania i gratyfikacji”. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 10. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/6356