SzynolM. (2018). Pozycja państw kontynentu afrykańskiego w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 21. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/7059