CzornikK. (2018). Zmiana układu sił w regionie Bliskiego Wschodu w XXI wieku. Wybrane aspekty. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 23. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/7202