MasterB. Unia Europejska w programach głównych polskich ugrupowań politycznych po 2004 roku. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, v. 12, 11.