ZasępaB. Skala i dynamika zagrożenia ubóstwem ekonomicznym rodzin wielodzietnych w Polsce w latach 2006—2015 w świetle badań GUS. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, v. 17, 11.