Turska-KawaA. Media jako źródło zaspokajania fundamentalnych potrzeb. Rozważania w kontekście teorii „użytkowania i gratyfikacji”. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, v. 10, 11.