MiarkaA. Pozycja międzynarodowa Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku — wybrane aspekty. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, v. 21, 19 jun. 2018.