StolarczykM. Kierunki ewolucji europejskiego systemu międzynarodowego w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, v. 21, 19 jun. 2018.