SzynolM. Pozycja państw kontynentu afrykańskiego w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, v. 21, 19 jun. 2018.