ZdrojewskaK. Zmiany ustawodawcze w zakresie działalności radia w Polsce w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, v. 22, 10 set. 2018.