CzornikK. Zmiana układu sił w regionie Bliskiego Wschodu w XXI wieku. Wybrane aspekty. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, v. 23, 20 dez. 2018.