Stolarczyk, Mieczysław. 2018. Kierunki Ewolucji Europejskiego Systemu Międzynarodowego W Pierwszej I Drugiej Dekadzie XXI Wieku. Studia Politicae Universitatis Silesiensis 21 (czerwiec). https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/7056.