Łapaj, Justyna. 2018. Przeobrażenia Systemu Międzynarodowego W Ameryce Łacińskiej W Drugiej Dekadzie XXI Wieku. Studia Politicae Universitatis Silesiensis 21 (czerwiec). https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/7057.