Zdrojewska, Kinga. 2018. Zmiany Ustawodawcze W Zakresie Działalności Radia W Polsce W Związku Z Akcesją Polski Do Unii Europejskiej. Studia Politicae Universitatis Silesiensis 22 (wrzesień). https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/7065.