Wielgosz Łukasz (2020) Petycje w miastach na prawach powiatu oraz pozostałych gminach miejskich województwa śląskiego w latach 2015—2019, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 31, s. 47-94. doi: 10.31261/spus.10200.