MasterB. (1) Unia Europejska w programach głównych polskich ugrupowań politycznych po 2004 roku, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 12. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5476 (Udostępniono: 22marzec2023).