ZasępaB. (1) Skala i dynamika zagrożenia ubóstwem ekonomicznym rodzin wielodzietnych w Polsce w latach 2006—2015 w świetle badań GUS, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 17. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5711 (Udostępniono: 24czerwiec2024).