StolarczykM. (2018) Kierunki ewolucji europejskiego systemu międzynarodowego w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 21. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/7056 (Udostępniono: 31lipiec2021).