SzynolM. (2018) Pozycja państw kontynentu afrykańskiego w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 21. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/7059 (Udostępniono: 27lipiec2021).