ZdrojewskaK. (2018) Zmiany ustawodawcze w zakresie działalności radia w Polsce w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 22. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/7065 (Udostępniono: 21kwiecień2024).