CzornikK. (2018) „Zmiana układu sił w regionie Bliskiego Wschodu w XXI wieku. Wybrane aspekt”y, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 23. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/7202 (Udostępniono: 17kwiecień2024).