[1]
KrawczykD., Przestrzeń wirtualna wykorzystywana w działaniach komunikacyjnych samorządów na przykładzie gmin Górnego Śląska i Zagłębia, SPUS, t. 30, s. 73-90, wrz. 2020.