[1]
Hurska-KowalczykL., Proces oligarchizacji systemu partyjnego Ukrainy, SPUS, t. 15, 1.