[1]
DrzonekM., „«Wieczni prezydenci» są do pokonania. Spostrzeżenia po wyborach samorządowych 2014 rok”u, SPUS, t. 15, 1.