[1]
MasterB., Unia Europejska w programach głównych polskich ugrupowań politycznych po 2004 roku, SPUS, t. 12, 1.