[1]
MiarkaA., Pozycja międzynarodowa Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku — wybrane aspekty, SPUS, t. 21, cze. 2018.