[1]
StolarczykM., Kierunki ewolucji europejskiego systemu międzynarodowego w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, SPUS, t. 21, cze. 2018.