[1]
SzynolM., Pozycja państw kontynentu afrykańskiego w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku, SPUS, t. 21, cze. 2018.