[1]
ZdrojewskaK., Zmiany ustawodawcze w zakresie działalności radia w Polsce w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej, SPUS, t. 22, wrz. 2018.