[1]
CzornikK., „Zmiana układu sił w regionie Bliskiego Wschodu w XXI wieku. Wybrane aspekt”y, SPUS, t. 23, grudz. 2018.