Wielgosz Łukasz. Petycje W Miastach Na Prawach Powiatu Oraz Pozostałych Gminach Miejskich Województwa śląskiego W Latach 2015—2019. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 31, Oct. 2020, s. 47-94, doi:10.31261/spus.10200.