KrawczykD. Przestrzeń Wirtualna Wykorzystywana W Działaniach Komunikacyjnych Samorządów Na Przykładzie Gmin Górnego Śląska I Zagłębia. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 30, Sept. 2020, s. 73-90, doi:10.31261/spus.11382.