ZasępaB. Skala I Dynamika Zagrożenia Ubóstwem Ekonomicznym Rodzin Wielodzietnych W Polsce W Latach 2006—2015 W świetle Badań GUS. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 17, 1, https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5711.