SzynolM. Pozycja Państw Kontynentu Afrykańskiego W Stosunkach Międzynarodowych Na Początku XXI Wieku. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 21, June 2018, https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/7059.