ZdrojewskaK. Zmiany Ustawodawcze W Zakresie Działalności Radia W Polsce W Związku Z Akcesją Polski Do Unii Europejskiej. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 22, Sept. 2018, https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/7065.