Domagała, Małgorzata, i Jan Iwanek. Regionalne I Lokalne Ustroje Polityczne. Studia Politicae Universitatis Silesiensis 10 (1). Udostępniono kwiecień 25, 2024. https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/6350.