1.
Turska-KawaA. Media jako źródło zaspokajania fundamentalnych potrzeb. Rozważania w kontekście teorii „użytkowania i gratyfikacji”. SPUS [Internet]. 1 [cytowane 25kwi.2024];10. Available from: https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/6356